Organizator:

Rejestracja gości

11:15 - 12:00
Restauracja Saffron a’la carte MTP

Uroczyste otwarcie

12:00 - 12:10
RESTAURACJA SAFFRON A’LA CARTE MTP
Elżbieta Roeske, Wiceprezes Grupy MTP Jacek Kuśmierczyk, Kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga

Sytuacja ekonomiczna w Polsce, Europie i na świecie oraz prognozy jej rozwoju

12:10 - 12:30
Restauracja Saffron a’la carte MTP
Marcin Kujawski, Ekonomista ds. Europy Środkowo-Wschodniej, Departament Analiz Ekonomicznych i Sektorowych, BNP Paribas

Nowa perspektywa finansowa i dystrybucja środków z funduszu rewitalizacji gospodarki europejskiej po pandemii covid 19

12:30 - 12:45
Restauracja Saffron a’la carte MTP
Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw – wsparcie innowacji z Programu Inteligentny Rozwój i Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

12:45 - 13:05
Restauracja Saffron a’la carte MTP
Patrycja Zeszutek, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Pytania i odpowiedzi

13:05 - 13:15
RESTAURACJA SAFFRON A’LA CARTE MTP

Przemysł Konwertograficzny w realiach gospodarki postcovidowej

13:15 - 13:45
Restauracja Saffron a’la carte MTP
prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak, Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Panel dyskusyjny

13:45 - 14:15
Restauracja Saffron a’la carte MTP
Jak doświadczenia wynikające z pandemii SARS COVID 19 w dobie kryzysu środowiska naturalnego wpłyną na rozwój inwestycji polskich przedsiębiorców szczególnie w obszarze wdrożeń wynikających z aktywności naukowo-badawczej. Sposoby finansowania

Raport Polski Rynek Poligraficzny i Opakowań z Nadrukiem jako fundament współpracy pomiędzy nauką a przemysłe

14:15 - 14:35
Restauracja Saffron a’la carte MTP
prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, Uniwersytet Warszawski

Lunch

14:35 - 15:30
Restauracja Saffron a’la carte MTP

Rozwój branży rolno-spożywczej fundamentem rewitalizacji polskiej gospodarki – waga tego faktu dla poligrafów i konwerterów

15:30 - 15:50
RESTAURACJA SAFFRON A’LA CARTE MTP
Adam Koziołek, prezes Polskiego Wydawnictwa Rolniczego

Art of Color – Art of Business-Refleksje

15:50 - 16:10
Restauracja Saffron a’la carte MTP
Jerzy Czubak, President, Amcor

Industry 4.0 – czyli przyszłość branży z perspektywy dostawcy**

16:10 - 16:40
RESTAURACJA SAFFRON A’LA CARTE MTP
Ludwig Allgoewer, Global Head of Sales & Marketing, Heidelberg **Prelekcja w języku angielskim. Tłumaczenie konsekutywne na język polski

Priorytety branży w rzeczywistości postcovidovej**

16:40 - 17:00
RESTAURACJA SAFFRON A’LA CARTE MTP
Ignacio López-Baillo, COO, Taghleef Industries **Prelekcja w języku angielskim. Tłumaczenie konsekutywne na język polski

Przerwa kawowa

17:00 - 17:20
RESTAURACJA SAFFRON A’LA CARTE MTP

Panel dyskusyjny

17:20 - 17:50
RESTAURACJA SAFFRON A’LA CARTE MTP
Skutki załamania gospodarki światowej – zagrożenia i szanse dla polskiej branży poligraficzno-opakowaniowej oraz sposoby jej rewitalizacji

Doświadczenia zebrane w trakcie realizacji projektów naukowo-badawczych realizowanych przez przedsiębiorstwa wspólnie z ośrodkami naukowymi

17:50 - 18:20
Restauracja Saffron a’la carte MTP
Katarzyna Rybicka, Członek Zarządu, Walstead prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, Uniwersytet Warszawski

Droga do przemysłu 4.0 i nowej generacji SCADA. Cyfrowe rozwiązania dla zintegrowanego zarządzania produkcją

18:20 - 18:40
RESTAURACJA SAFFRON A’LA CARTE MTP
Piotr Machado, konsultant

Działania Bractwa w Portugalii w okresie ostatnich dwóch lat**

18:40 - 18:55
RESTAURACJA SAFFRON A’LA CARTE MTP
Paulo Souto, Kanclerz Portugalskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga **Prelekcja w języku angielskim. Tłumaczenie konsekutywne na język polski

Działalność Bractwa Gutenberga na Ukrainie

18:55 - 19:10
RESTAURACJA SAFFRON A’LA CARTE MTP
Mykola Virovkin