Organizator:

Zaproszenie na 30-lecie Polskiej Izby Druku

Podziel się

Zaproszenie na 30-lecie Polskiej Izby Druku

oraz 

Galę Złotego Gryfa

W ramach obchodów 30-lecia Polskiej Izby Druku w dniu 25 listopada 2022 roku odbędą się w Warszawie w hotelu Westin:

Konferencja “The Environment of Printing & Converting Industry Today and in the Future” “Środowisko Przemysłu Poligraficzno-Convertingowego Dzisiaj i w Przyszłości”, będąca kontynuacją projektu Art of Color, w ramach której liczne grono wybitnych prelegentów przedstawi europejskim liderom branży poligraficzno-convertingowej stan dzisiejszy oraz prognozy rozwoju otoczenia polityczno-gospodarczego tej gałęzi przemysłu w Europie Centralnej.

W trakcie obrad poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Kryzys energetyczny,
  • Źródła finansowania rozwoju w dobie inflacji,
  • Relacje pomiędzy partnerami biznesowymi,
  • Przyszła rola samorządu gospodarczego - kwestie gremiów eksperckich, arbitrażu, relacji z samorządem pracowniczym oraz odpowiedzialność za poziom kształcenia zawodowego,
  • Rosyjska agresja na Ukrainę i jej konsekwencje,
  • Kryzys klimatyczny,
  • Kierunki rozwoju nauki i technologii.

Pierwsza publiczna prezentacja wyników badań zebranych w VIII wydaniu raportu “Rynek Poligraficzny oraz Opakowań z Nadrukiem w Polsce” (w tym wydaniu opublikowany został rozdział poświęcony Ukrainie). Raport jest unikatowym w skali światowej badaniem jednej z najgęściej usieciowionych branż gospodarki, której emanacje widać między innymi w przemyśle, handlu, logistyce, kulturze, nauce i edukacji. Siedem dotychczasowych wydań wykazywało permanentny rozwój badanego środowiska, w którego wyniku w 2018 roku zajęło ono pod względem obrotów 6 miejsce w Europie (uwzględniając Wielką Brytanię). Wyjątkowość tegorocznej edycji będzie wynikać z faktu, że zawarte są w niej dwie analizy: 

  1. danych zebranych tuż przed lockdownem w 2020 roku oraz 
  2. danych zebranych po 24.02 roku bieżącego. 

Gala Złotego Gryfa będąca kulminacją obchodów 30-lecia Polskiej Izby Druku oraz finałem dorocznego konkursu na najlepsze produkty branży.

Mamy nadzieję, że to wyjątkowe wydarzenie będzie symbolem możliwości rozwoju, siły kreacji i znaczenia jakim dysponuje nasza branża w swoim otoczeniu biznesowo-społecznym.

Projekt realizowany jest we współpracy z Polską Izbą Fleksografów, Polskim Stowarzyszeniem Sitodruku i Druku Cyfrowego, Sekcją Tektury Falistej Stowarzyszenia Papierników Polskich, Stowarzyszeniem Polskich Producentów Etykiet Samoprzylepnych, Sekcją Poligrafów Stowarzyszenia Inżynierów Techników i Mechaników Polskich, ECMA Polska - Związkiem Pracodawców Przetwórców Kartonu i Ich Dostawców, Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej, Akademią Drukarstwa we Lwowie oraz Polskim, Ukraińskim, Tureckim i Portugalskim Bractwem Kawalerów Gutenberga oraz Grupą MTP.

Licząc na szerokie wsparcie naszego przedsięwzięcia serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w obchodach 30-lecia Polskiej Izby Druku. 

 

 

Jacek Kuśmierczyk 

Prezes Polskiej Izby Druku

Pobierz zaproszenie