Organizator:

Pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w Poznaniu, w restauracji Saffron a’la carte na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się czwarta edycja Spotkania ART OF COLOR.

Podobnie jak w roku ubiegłym projekt uzyskał wsparcie wszystkich istotnych organizacji samorządu gospodarczego branży poligraficzno-konwertingowej. Wydarzenie Grupy MTP współorganizowane było wraz z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga.

Jak pokazują wyniki przedsięwzięcia, partnerom udało się w pełni osiągnąć a miejscami przekroczyć planowane rezultaty. Frekwencja wyniosła prawie 100 przedstawicieli firm i organizacji reprezentujących pełne spektrum specjalizacji i kompetencji występujących w tej gałęzi przemysłu. Dużym sukcesem jest fakt uczestnictwa licznej grupy gości z zagranicy – Ukrainy, Niemiec, Hiszpanii, Szwajcarii, Portugalii oraz Chińskiej Republiki Ludowej.

Znaczenie branży dla krajowej gospodarki dobitnie podkreśliło wystąpienie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak oraz obecność Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Pani Patrycji Zeszutek i Ekonomisty ds. Europy Środkowo-Wschodniej BNP Paribas Pana Marcina Kujawskiego, dzięki czemu goście uzyskali informacje o dostępności pomocy publicznej zarówno z UE jak i Polskiego Rządu.

W gronie speakerów i panelistów obok przedsiębiorców znalazło się czterech członków zarządów międzynarodowych korporacji w tym prezes firmy Amcor, największego na świecie producenta opakowań Pan Jerzy Czubak, dwóch wybitnych przedstawicieli środowiska naukowego – prof. dr hab. Dariusz Kuźmina z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak z Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz w imieniu klientów branży wystąpił prezes Adam Koziołek zarządzający Polskim Wydawnictwem Rolniczym.

W trakcie spotkania Pan Marcin Kujawski z BNP PARIBAS opisał obecną sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie wraz z prognozą na najbliższe lata, przedstawiciele władz omówili możliwości korzystania z pomocy publicznej zarówno w ramach KPO jak i perspektywy 2021/2027. Profesor Artur Bartkowiak zaprezentował zagrożenia wynikające z realizowanych obecnie inicjatyw legislacyjnych dedykowanych ochronie środowiska a prezes Adam Koziołek skierował apel o tworzenie sojuszy międzybranżowych służących realizacji strategicznych celów gospodarczo-społecznych.

Przedstawiciele przedsiębiorców i korporacji międzynarodowych zaprezentowali swe dobre i złe doświadczenia zebrane na polach realizacji inicjatyw badawczo-rozwojowych, walki z pandemią i jej skutkami, poszukiwania alternatywnych kierunków inwestowania wreszcie rozwiązywania bieżących, ale fundamentalnych problemów takich jak brak wykwalifikowanej siły roboczej oraz niestabilne łańcuchy logistyczne.

Prezes Amcor Pan Jerzy Czubak w swym wystąpieniu przekonywał gości o istnieniu szans dynamicznego rozwoju ich przedsiębiorstw wobec dynamicznych zmian otoczenia biznesowego oraz podkreślał znaczenie rodzimego kapitału ludzkiego.

Członek Zarządu Walstead Pani Katarzyna Rybicka, wspólnie z Profesorem Dariuszem Kuźminą przedstawiła uczestnikom dwa duże projekty naukowo-badawcze w oparciu o dotacje zachęcając do realizacji wizjonerskich przedsięwzięć prorozwojowych, w których istotną pomocą jest powszechna dostępność do raportów branżowych takich jak badanie „Rynek Poligraficzny i Opakowań z Nadrukiem”.

Podczas Spotkania ART OF COLOR odbyły się dwa panele w czasie których tematy omawiane przez prelegentów były podstawą dyskusji oraz wynikających z niej wniosków, mianowicie:

  • Polski przemysł poligraficzno-konwertingowy został w stosunkowo niewielkim stopniu dotknięty kryzysem wywołanym pandemią COVID 19.

  • Sytuacja na rynkach światowych pomimo swojej niestabilności daje rodzimym przedsiębiorcom przewagę szans rozwoju nad zagrożeniami.

  • Dla pełnego wykorzystania pojawiających się możliwości konieczne są: rozwój innowacyjności branży, inwestycje w najnowsze technologie, odnawialne źródła energii, badania i rozwój, odtworzenie efektywnego kształcenia zawodowego, dbałość o nadrzędną wartość jaką jest kapitał ludzki oraz zapewnienie przyjaznego rozwojowi przedsiębiorczości otoczenia.

  • Rozdrobniony samorząd gospodarczy powinien podjąć próbę skonfederowania istniejących organizacji w celu wzmocnienia swej reprezentacji.

Partnerzy ART OF COLOR 2021

WSPÓŁORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY

SPONSORZY

PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNERZY ORGANIZACYJNI

PATRONAT BRANŻOWY

Restauracje GARDENcity

Designerskie restauracje w biznesowym centrum Poznania

Elegancja, nowoczesność, obsługa na najwyższym poziomie. Każde z pięciu wnętrz powstało w odmiennej stylistyce i w subtelny sposób nawiązuje do smaków. Trzypoziomowy kompleks restauracji tworzą sale: Basilico Bistro, Oregano and Wine, Tabasco, Saffron a’la carte, Vanilla, Cinnamon.